Vodafone

व्होडाफोनचे किफायतशीर फोर-जी प्लॅन्स

व्होडाफोनने आपल्या ग्राहकांसाठी किफायतशीर दरातील फोर-जी डाटा प्लॅन्स जाहीर केले आहेत.